info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Online fraude

Voorbeeld van een fraudemail.
De laatste weken zien we regelmatig mailtjes voorbij komen dat domeinnamen die door klanten geregistreerd zijn, verlengd moeten worden. Dit zijn vrijwel altijd fraude-mails. Ze zijn echter zeer professioneel opgesteld en worden helaas niet door spamfilters als frauduleuze mails gezien.

Mocht u ook een dergelijke mail ontvangen, neem dan eerst contact op met het bedrijf waar u uw domeinnaam geregistreerd heeft. Betaal niet aan een ander bedrijf dan waar u uw domein geregistreerd heeft!

Een andere vorm van fraude die onlangs in het nieuws is gekomen, zijn "boetes" van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege het niet nakomen van de nieuwe privacy wetgeving op uw website. Zie hier een statement van de Autoriteit Persoonsgegevens op hun website:

"De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt signalen dat organisaties worden gebeld dat zij een boete moeten betalen omdat hun website niet voldoet aan de AVG. Deze persoon doet zich voor als iemand die namens de Autoriteit Persoongegevens (voorheen CBP) belt. Dit is niet het geval. Dit is geen actie vanuit de AP. Een boete van de AP komt nooit uit de lucht vallen. Er zal altijd een onderzoek aan voorafgaan. Wordt u ook benaderd? Neem dan vooral contact op met onze medewerkers via 088 - 1805 250."