info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Blogs

Voorbeeld van een fraudemail.
De laatste weken zien we regelmatig mailtjes voorbij komen dat domeinnamen die door klanten geregistreerd zijn, verlengd moeten worden. Dit zijn vrijwel altijd fraude-mails. Ze zijn echter zeer professioneel opgesteld en worden helaas niet door spamfilters als frauduleuze mails gezien.

Sinds begin 2017 toont Chrome een groene 'Secure' melding bij alle websites met een HTTPS verbinding. Onlangs is aangekondigd dat deze melding vanaf september 2018 niet meer getoond zal worden, omdat volgens Google de tijd rijp is voor 'HTTPS als standaard'.
Het ticketsysteem uit de Maarn Consult Monitor
Nu het aantal klanten van CIS-Websolutions gestaag groeit zijn we intern gestart met het verder professionaliseren van onze bedrijfsprocessen. Twee onderwerpen hiervan zijn het registreren van supportmeldingen en het monitoren van onze servers.
Antispam dashboard
Spam is nog steeds een groot probleem in het hedendaags email verkeer. Gemiddeld is 80 tot 90% van de ontvangen email ongewenste reclame. Helaas is dit niet te voorkomen. Ook al ben je nog zo voorzichtig met jouw emailadres, soms wordt de computer of mailbox van iemand anders gehackt en komt ook jouw emailadres in het bereik van de spammers.
Een verloren USB stick is een datalek als daar gevoelige informatie op staat.
Sinds 1 januari 2016 is de wet Meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstig datalek met betrekking tot persoonsgegevens.
Iedereen kent inmiddels wel iemand die door een zogenaamde medewerk(st)er van Microsoft is gebeld met de mededeling dat er een problem is met de computer. Of wellicht bent u zelf benaderd door zo’n persoon die in gebrekkig Engels probeert om u (van uw geld af) te helpen.

SMTP, hetgeen staat voor Simple Mail Transport Protocol, is dè standaard voor het versturen van mailberichten over internet. Het is een (letterlijk en figuurlijk) open standaard die door veel partijen gebruikt wordt. Toch kent het protocol enkele beperkingen en dat zijn o.a.