info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Copyright

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, domeinnamen en overige materialen berusten bij CIS-Websolutions.

Desondanks mag u, conform de open source gedachte, alle teksten en afbeeldingen kopieren en verspreiden  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIS-Websolutions. Een bronvermelding of link naar onze website stellen wij wel op prijs.