info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Nieuws

Nieuwe website

In april 2016 zijn we gestart met het opzetten van een nieuwe website. Deze is voor de verandering door een van onze partners in Drupal gerealiseerd. De reden hiervoor is dat we enerzijds gestart zijn met het schrijven van modules voor Drupal (vooralsnog alleen versie D7), anderzijds hadden we nog iets tegoed van deze partner :-) We hebben een groot deel van het "oud nieuws" achterwege gelaten en slechts een paar berichten overgenomen. Deze berichten hebben niet meer de juiste datum, vandaar dat u telkens 10 februari terug ziet komen.

Samenwerkingsverband webdesign

Om onze activiteiten op het gebied van webdesign een nieuwe impuls te geven is CIS-Websolutions een samenwerkingsverband aangegaan met Mary-Ann Crewe-Jones. Zij verzorgt zelf al geruime tijd voor huisstijlen, logo's en websites voor haar eigen klantenkring. Haar kracht is een duidelijk, sprekend en passend ontwerp dat bij de klant past. Het ontwerp wordt in overleg met de klant vastgesteld en na goedkeuring in een standaard open-source CMS, zoals bijvoorbeeld Wordpress, geimplementeerd.

Samenwerkingsverband Blue Beagle

Timo van Gulick (Blue Beagle Websites & -hosting) en Roland Leurs (CIS-Websolutions) hebben de intentie uitgesproken om in de zeer nabije toekomst intensiever samen te werken. Het primaire doel van deze samenwerking is verbetering van de marktpositie en verhoging van de continuïteit in de dienstverlening.

Van Gulick: je merkt regelmatig dat klanten vragen met wie ze in zee gaan en dat men terughoudend is als blijkt dat je een klein bedrijf bent. Door deze samenwerking in een officiele vorm te gieten toon je meteen aan dat je er niet alleen voor staat.

Heartbleed

Op dinsdag 8 april 2014 hoorden wij de eerste berichten over de inmiddels bekende bug in OpenSSL met de naam Heartbleed. Diezelfde dag hebben wij onze servers nagekeken en deze met de inmiddels beschikbare patch bijgewerkt waar dat nodig was. Daarna hebben wij dit met een aantal beschikbare testprogramma's gecontroleerd en onze servers zijn niet vatbaar voor dit lek.

Aangezien we direct op de dag van het bekend worden van dit lek actie ondernomen hebben is de kans op misbruik van dit lek uitermate klein. Het lek blijkt overigens al twee jaar te bestaan.

Bash shell bug / Shellshock

Gisteren, 24 september 2014, is een ernstige fout ontdekt in Bash waardoor hackers zonder enige vorm van authenticatie, van buitenaf toegang kunnen krijgen tot een (web)server. Dit kan indien de webserver het gebruik van cgi-bin scripts of PHP draait als cgi-module. Nu is dit op geen enkele server van ons het geval, de steekproef op enkele servers gaf een correcte foutmelding terug en toonde aan dat de servers van buitenaf niet kwetsbaar zijn.