info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Referenties

Carwebs

Carwebs

Voor Carwebs hebben we de Connect Module in Drupal gebouwd waarmee voertuigen die op de website geplaatst of gemuteerd worden, direct en automatisch doorgestuurd worden naar de geselecteerde portals zoals Marktplaats, Autoscout 24, Auto Trader, Speurder etc.
In een handig overzicht kan de garagehouder eenvoudig auto's publiceren en verwijderen op een van de 200 websites die we ondersteunen.
School Ontwikkelings Perspectief

School Ontwikkelings Perspectief

Voor een samenwerkingsverband in het primair onderwijs hebben we een webapplicatie gerealiseerd om de ontwikkelingsperspectieven van de aangesloten basisscholen in kaart te brengen.
De kern van de applicatie is een groot aantal vragen die door de scholen ingevuld kunnen worden. Het bestuur van het samenwerkingsverband kan de ingevoerde gegevens downloaden als document voor verdere analyse en beoordeling. De scholen zelf kunnen (in een later stadium) een one-page samenvatting downloaden in PDF formaat en deze op hun website publiceren.
Deze applicatie is zo opgebouwd dat de applicatiebeheerder de gehele applicatie naar eigen wens kan inrichten, zowel op gebied van layout maar ook de inhoudelijke vragenlijsten.
Skoem management rapportage

Skoem Management Rapportage

Voor de Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht en omstreken hebben wij een managementrapportage tool ontwikkeld. De aangesloten basisscholen kunnen in deze tool hun data invoeren en krijgen daarbij meteen feedback of ze aan de normen van zowel de onderwijsinspectie als van Skoem voldoen. Het stichtingsbestuur kan op eenvoudige wijze de rapporten van de afzonderlijke scholen inzien en downloaden alsmede een cumulatief rapport laten genereren voorzien van teksten, tabellen en diagrammen.

Wastetronics

Voor onze klant Be-Hyperion hebben we een management tool geschreven voor het volgen van vuilniswagens. De wagens geven bij elke lediging van een container een melding door naar een centrale server met daarin informatie over onder andere de locatie (GPS-coördinaten), gewicht van de container, tijdstip en de identificatie van de container. Op basis van deze gegevens hebben wij een dashboard ontwikkeld waarin met behulp van Google Maps de dagelijkse route wordt weergegeven; deze kaart wordt elke minuut bijgewerkt waardoor de informatie zeer actueel is. In grafieken geven we daarnaast nog andere zinvolle informatie weer zoals het aantal ledigingen per uur, het totaal aantal ledigingen per dag en informatie over de ledigingen.
Maarn Consult Monitor

Maarn Consult Monitor

"Uw praktijk op orde", dat is het credo van Maarn Consult. Om de praktijkhouder hierbij te ondersteunen hebben wij voor Maarn Consult een tool ontwikkeld waarmee taken, documentatie, periodiek terugkerende werkzaamheden, (klachten)meldingen, projecten en contracten geregistreerd en gemonitord kunnen worden. Zo krijgt de praktijkhouder of diens verantwoordelijke medewerk(st)er een bericht wanneer een periodieke taak uitgevoerd moet worden, een projectonderdeel start of gereed had moeten zijn. De consultants van Maarn Consult kunnen eenvoudig 'meekijken' met de praktijkhouder en helpen bij het invoeren van gegevens voor zover dat nodig is. Een externe auditor kan middels een 'meekijk-account' de activiteiten van de praktijkhouder volgen. Deze tool is uitermate geschikt voor huisartsen, apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten maar ook voor notarissen en advocatenkantoren en is als een van de drie systemen geaccrediteerd door het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG).

CRM Systeem voor Aegir Divecenter

Voor Aegir Divecenter hebben we een applicatie gebouwd waarin verkopen en onderhoud van duikartikelen in worden geregistreerd. De klanten van Aegir ontvangen automatisch een e-mail wanneer een van hun producten een periodieke keuring of onderhoudsbeurt moet ondergaan. Daarnaast kan Aegir snel een groep klanten selecteren op basis van aankoopdatum en/of serienummers wanneer een speciale actie of aanbieding zich voordoet.

Vacature- en kandidatendatabase

Working Spirit is een werving- en selectiebureau in Oost-Nederland. Voor dit bureau hebben wij een vacature- en CV-database ontworpen en opgezet. De consulenten van Working Spirit kunnen alle contacten met hun klanten en kandidaten bij de vacatures registreren. De vacatures worden automatisch op de website gepubliceerd en kandidaten kunnen direct online solliciteren.

Incident Registratietool

Voor Acurity, gespecialiseerd in winkelbeveiliging (o.a. detectiepoortjes bij in- en uitgangen) hebben wij twee tools gebouwd. Een hiervan is bestemd voor het plaatsen van etiketten door hun klanten, de andere applicatie is een 24-uurs online meldingssysteem voor storingen. Tot hun klanten (en tevens gebruikers van deze applicaties) behoren o.a. Bart Smit, Toys 'R' Us, Hunkemoller en Cool Cat.

Deze tool hebben we ook bij andere klanten ingezet zoals de Stichting Itaka die het landgoed Vaeshartelt, bij Maastricht, beheert en bij Nauta Security.

Changelog Tool

Middels de Changelog RegistratieTool worden kleinere wijzigingen op de diverse firewalls van deze klant geregistreerd en gerapporteerd.
SchoolDataBeheer en LAVS

Schooldatabeheer en LAVS

SchoolDataBeheer, het digitale ortho leerlingvolgsysteem, is volledig gebouwd op basis van ervaringen binnen het cluster 4 onderwijs. Het pakket voldoet dan ook aan alle wensen van de moderne cluster 4 school. Juist die aandacht voor het speciale maakt dit softwarepakket uniek en onmisbaar.

Het pakket wordt volledig webbased geleverd. Het enige dat u als school nodig heeft is een computer en een internetverbinding.

In 2012 wordt speciaal voor de vernieuwingen in het onderwijs "wet op passend onderwijs" een nieuwe module gebouwd waarmee vernieuwde groepshandelingsplannen opgesteld kunnen worden. Sinds de daadwerkelijke invoering van deze vernieuwingen in 2014 hebben we ook een Leerling Arrangement VolgSysteem gerealiseerd. In deze applicatie is het voor een samenwerkingsverband heel eenvoudig om de aanvragen te verwerken, met de juiste informatie te vullen en de aanvragen te volgen. Speciaal voor het PO is een koppeling met LDOS gebouwd zodat LwOO en Pro aanvragen snel, eenvoudig en foutloos overgezet kunnen worden naar LAVS.

SchoolDataBeheer wordt continu doorontwikkeld op basis van input van zowel de specialisten die in het bijzonder onderwijs werken als op basis van wet- en regelgeving en feedback door de onderwijsinspectie. Om een hoge beschikbaarheidsgraad te garanderen aan de gebruikers draait deze applicatie op meerdere servers waarbij de databases real time gerepliceerd worden. Om de gegevens van de leerlingen optimaal te beschermen kan deze applicatie gebruik maken van multi-factor authenticatie (met behulp van een Yubikey) en zijn de schijven van de servers versleuteld.

CMS Skoem

Voor SKOEM hebben wij een content management systeem gebouwd dat het beheer voor meerdere websites vanuit een enkele applicatie mogelijk maakt. Dit content management systeem is uitermate geschikt voor deze stichting waartoe acht scholen behoren. Gemeenschappelijke items, zoals de schoolvakanties, hoeven slechts op één enkele plaats bijgehouden te worden en kunnen op een eenvoudige manier toch op deze acht websites gepubliceerd worden. Tevens kent het systeem een flexibel toegangssysteem, waardoor bepaalde delen van de sites voor gebruikersgroepen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Desondanks kunnen de scholen en de stichting toch hun eigen identiteit op het web behouden.

EPD - Electronisch Patiënten en Personeelsdossier

Voor een praktijk in de gezondheidszorg met meerdere vestigingen in Europa hebben we een systeem ontwikkeld voor zowel de registratie van patiënten als het personeel. Van de patiënten worden behalve de personalia ook de behandelingen en vervolgtrajecten geregistreerd. Van het personeel worden ziekmeldingen, verlofregistratie, overuren etc geregistreerd. Via een VPN verbinding kunnen de behandel-vestigingen buiten de hoofdvestiging in Tilburg het systeem ook benaderen via een iPad. Hiertoe zijn gepaste maatregelen getroffen zodat de behandelende specialisten niet meer kunnen inzien dan de patiënten die voor die dag op de planning staan. Het systeem is verder voorzien van een adresboek, agenda- en e-mailfunctionaliteit, hetgeen het tot een compleet systeem maakt. Om de beschikbaarheid van de applicatie te vergroten draait deze applicatie op twee servers op twee verschillende locaties. De database wordt continu gerepliceerd waardoor alle gegevens op twee verschillende servers staan. In geval van storingen met een server of met de internetverbinding kunnen de behandelende specialisten eenvoudig doorwerken op de andere server. De gegevens worden alsnog gerepliceerd nadat de storing verholpen is.

Registratiesysteem BudgetCoach

BudgetCoach.nl houdt zich voornamelijk bezig met het begeleiden van mensen die in de financiële problemen zijn gekomen doordat ze het overzicht in hun geld kwijt zijn. Binnen onze applicatie kunnen de coaches de maand- en jaarinkomsten van hun clienten invoeren, een overzicht opstellen van crediteuren en de nodige communicatie met crediteuren opstellen, uiteraard gebaseerd op gegevens uit de database. Met diverse grafieken en indicatoren wordt de status snel en duidelijk zichtbaar. Voor extra beveiliging bij de authenticatie hebben we bij deze applicatie 40 gepersonaliseerde Yubikeys geleverd.

Puur Payroll

Puur Payroll is een geavanceerd personeelsadministratie- en planningssysteem dat geheel ontwikkeld is met een visie vanuit de winkelvloer. Geheel opgezet en ontworpen door medewerkers van Albert Heijn Cassandraplein te Eindhoven is deze applicatie door CIS-Websolutions gebouwd als webapplicatie. Enkele sterke punten van deze applicatie zijn:
  • Volledige registratie van de personeelsgegevens
  • Monitoren van contracten en documenten
  • Opstellen van budgettering
  • Opstellen van de werkplannnig met real-time overzicht van loonkosten
  • Koppeling naar salarisverwerking Kwaliteit Verloont!
  • Automatische verzending en archivering van loonstroken
  • Afhandelen verlofaanvragen
  • Registreren van ziekmeldingen
  • Authenticatie mogelijk met behulp van Yubikey