info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Samenwerkingsverband Blue Beagle

Timo van Gulick (Blue Beagle Websites & -hosting) en Roland Leurs (CIS-Websolutions) hebben de intentie uitgesproken om in de zeer nabije toekomst intensiever samen te werken. Het primaire doel van deze samenwerking is verbetering van de marktpositie en verhoging van de continuïteit in de dienstverlening.

Van Gulick: je merkt regelmatig dat klanten vragen met wie ze in zee gaan en dat men terughoudend is als blijkt dat je een klein bedrijf bent. Door deze samenwerking in een officiele vorm te gieten toon je meteen aan dat je er niet alleen voor staat.

Leurs: ik krijg vaak dezelfde opmerking, de klant wil toch de zekerheid hebben dat de business door draait, ook als ik persoonlijk niet beschikbaar ben door bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Tot nu toe heb ik dat altijd goed op kunnen vangen door afspraken met toeleveranciers, maar een structurele samenwerking is gewoon prettiger.

Beide bedrijven werken al enige tijd samen om een aantal gemeenschappelijke klanten te bedienen. Blue Beagle Websites & -hosting versterkt haar positie vooral door een kwaliteitsverbetering op gebied van webhosting en webapplicaties, CIS-Websolutions krijgt door de samenwerking hulp in de afhandeling van vragen en storingen (met name in vakantieperioden) en haalt hiermee een goede partij binnen met kennis van Magento.