info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Limburg Aut

In Limburg zijn er te weinig mogelijkheden voor (jong)volwassenen met een autistisch spectrum stoornis en met een normale tot hoge intelligentie, of zij die daar een serieus vermoeden van hebben. Limburg-Aut wil de moeilijkheden die binnen deze groep leven bespreekbaar maken en waar mogelijk oplossingen bieden.

Limburg-Aut is in het kort: voor (jong)volwassenen met een autistisch spectrum stoornis, of zij die daartoe een serieus vermoeden hebben, in de leeftijd vanaf 18 jaar met een normale tot hoge intelligentie. Voor deze groep mensen organiseert Limburg-Aut verschillende vormen van lotgenotencontact waaronder gespreksgroepen, contactdagen, activiteiten of themabijeenkomsten.

CIS-Websolutions sponsort de website voor deze stichting en geeft, indien nodig, enige ondersteuning bij het onderhoud van de website.