info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

Sponsoring door CIS-Websolutions

CIS-Websolutions voelt zich maatschappelijk betrokken. Dit uit zich door het gebruik van groene energie in de kantoorruimte, gebruik maken van virtualizatietechnieken om het aantal fysieke servers te beperken en door ondersteuning van verenigingen, stichtingen en individuele sporters. In nevenstaand menu kunt u een aantal van de door ons gesteunde organisaties zien.