info@cis-websolutions.nl |   06-44026958

VV De Steinder Bok

Carnaval hoort bij de Limburgse cultuur. Vandaar dat wij uiteraard ook een van de vasteloavesverenigingen in onze omgeving steunen. Zij hebben een door ons gesubsidieerde website op http://www.vvdesteinderbok.nl en verder hebben wij voor deze vereniging een applicatie ontwikkeld voor het inschrijven van de optochtdeelname en het genereren van overzichten en optochtlijsten.